Miten perustaa uppopalloseura

ashfieldKun paikkakunnalla ei ole harrastusmahdollisuuksia omaan lempiurheilulajiin kuten uppopallon, mutta kiinnostusta löytyy, saattaa seuran perustaminen olla oikea ratkaisu. Myös silloin, kun tulee treenattua paljon esimerkiksi kaveriporukalla, mutta haluaisi osallistua esimerkiksi kilpailuihin tai kuulua liittoon, kannattaa harkita seuran eli yhdistyksen perustamista. Rekisteröinti ja sääntöjen laatiminen ovat tärkeimmät toimenpiteet yhdistyksen laatimiselle.

Seuran perustaminen ei Suomessa ole yhtä monimutkaista kuin monessa muussa maassa. Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme oikeustoimikelpoista yhteisöä tai luonnollista henkilöä. Henkilöiden on oltava ainakin 15-vuotiaita ja sääntöjen mukaisesti äänioikeutettuja jäseniä. Oikeuskelpoisia yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, avoin yhtiö, rekisteröity yhdistys, osuuskunta, kommandiittiyhtiö, säätiö sekä julkisoikeudelliset yhteisöt kuten valtio, kunta tai seurakunta.

Yhdistyksen perustamista varten on pidettävä perustamiskokous. Se voi tapahtua myös internetin tai puhelimen kautta. Kokouksessa päätetään yhdistyksen perustamisesta, hyväksytään nimi ja säännöt, tehdään perustamiskirja, johon tulevat yhdistyksen perustiedot, sovitaan jäseniksi liittymisestä sekä noudatetaan kokousmenettelyn yleisiä periaatteita. Vähintään kolmen henkilön on liityttävä jäseniksi.

Perustamiskirja on päivättävä ja siihen liitetään yhdistyksen säännöt. Vähintään kolme yhdistyksen jäsentä allekirjoittaa perustamiskirjan. Yhdistyksen sääntöjen tulee olla yhdistyslain 8 §:n mukaiset. Yhdistyksen tavoitteena ei saa olla taloudellinen hyöty osakkaille, vaan sen toiminnan on oltava aatteellista. Taloudellista toimintaa voidaan kuitenkin harjoittaa. Yhdistys voidaan rekisteröidä yhdistysrekisteriin, jota pitää Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri. Perustamisasiakirjat sekä säännöt toimitetaan rekisteriviranomaisille. Rekisteröimättömällä yhdistyksellä ei ole periaatteessa nimeensä oikeuksia tai velvoitteita, eikä se voi saada esimerkiksi verotonta korvausta talkootyöstä.

Yhdistyksen perustaminen ei siis ole kovin monimutkaista. Siihen kykenee helposti joukko yksityishenkilöitä. Tarvitaan vain motivaatiota ja järjestäytymistä. Suomessa onkin useita urheiluseuroja ja muita yhdistyksiä, jotka toimivat aktiivisesti. Helposti ymmärrettävä järjestelmä kannustaa yhdistysten perustamista.

Yhdistys kannattaa perustaa, jos seuran toiminnalla tavoitellaan tiettyä päämäärää tai halutaan vaikuttaa. Esimerkiksi SM-kisoihin osallistuminen tai uppopallon kehittäminen kansallisella tasolla voi olla tällainen päämäärä. Uppopalloseuroja on tällä hetkellä Suomessa kymmeniä, mutta suurin osa sijaitsee Etelä-Suomessa. Esimerkiksi Lapissa seuratilanne on heikko, eikä mahdollisuuksia lajin harrastamiseen tai ainakaan siinä kilpailuun ole paljon. Yksittäisten ihmisten toiminta ja motivaatio voivat kuitenkin tuoda muutoksen asiaan.